Kritik mot slutdokument från Johannesburgkonferens

Under onsdagen avslutades FN:s världskonferens i Johannesburg och delegaterna antog en aktionsplan för hur man ska bekämpa fattigdom och miljöförstöring. Men planen får kritik.
Många miljö- och biståndsorganisationer, bland annat Greenpeace, fördömer dokumentet för att det är allt för vagt. Organisationerna vill se mer uttalade mål och tidtabeller för miljöarbetet. De anser att de rika länderna hindrat arbetet med att nå till exempel målen för förnyelsebar energi.