Fortsatt hög arbetslöshet i Europa

Idag har EU:s statistikmyndighet presenterat siffror på hur många männsikor som är arbetslösa inom unionen. Och arbetslösheten är fortsatt hög i Europa. Exempelvis saknar över 16 procent av alla EU-medborgare under 25 år ett jobb.
Det är fortsatt dystert inom unionen. Totalt går 13,5 miljoner personer utan jobb i de femton medlemsländerna. Och om man bara ser till de tolv länder som är med i EMU-samarbetet så var arbetslösheten 8,3 procent i juli. Det betyder att det blivit lite sämre än samma tid förra året, den nya siffran på 8,3 procent ska jämföras med att arbetslösheten då låg på åtta procent. Bäst på att få folk i arbete är Luxemburg, där är arbetslösheten bara 2,4 procent. Och jumboplatsen innehas av Spanien där hela 11,3 procent saknar arbete. Om man ändå ska försöka hitta någon ljuspunkt så har faktiskt något fler unga kommit ut i arbetslivet. Men det är dessvärre bara med en tiondels procentenhet, vilket gör att 16,4 procent av EU-medborgare under 25 år saknar jobb.