Obehörig lärare kan ej bli fastanställd

En lärarvikarie på Gotland som saknar formell utbildning, har inte har rätt till fast anställning, trots att hon vikarierat vid samma grundskola i fem år, det slog Arbetsdomstolen fast i en dom på onsdagen.
Enligt lagen om anställningsskydd borde kvinnan fått en fast tjänst efter 3 års vikariat. Men arbetsgivaren, kommunen, hävdade att skollagen gjorde det omöjligt att fast anställa en obehörig lärare. Arbetsdomstolen gör nu samma bedömning, det vill säga att skollagen är starkare än lagen om anställningsskydd, rapporterar Radio Gotland.