Inlåsta i nio månader utan förhör eller åtal

Människorättsorganisationen Amnesty International anklagar Storbritannien för att strunta i mänskliga rättighetskonventioner – i sin behandling av fängslade terroristmisstänkta. Kritiken gäller hur Storbritannien med stöd av nya krislagar griper och håller kvar misstänkta utan åtal och utan rättegång.
På två brittiska säkerhetsanstalter sitter sammanlagt åtta terroristmisstänkta män inspärrade sedan i december förra året, en nionde hålls på en psykiatrisk fånganstalt. De hålls inlåsta i cellerna 22 timmar om dygnet, de har inte alltid fått den sjukvård de behöver, de har inte fått tillgång till en muslimsk präst och deras kontakter med både juridiska ombud och de egna familjerna har försvårats. Grunderna för misstankarna mot dem är hemliga och, säger Amnesty i sin rapport, så sent som för en månad sedan hade ingen av dem ännu ens förhörts av brittiska myndigheter. Allt detta sker med stöd av en antiterroristlag som den brittiska regeringen drev igenom i slutet av förra året och som bland annat innebär att en utländsk medborgare här kan klassas som misstänkt internationell terrorist och utan åtal eller rättegång fängslas på obestämd tid. När lagen antogs beskrev en talesman för premiärminister Tony Blairs den som en av världens hårdaste antiterrorlagar – och Amnesty International var inte ensamt om att då uttala oro för lagens konsekvenser. Nu säger Amnesty att fångarnas villkor är omänskliga och förnedrande och att delar av antiterroristlagen är oförenliga med internationella mänskliga rättighets- och flyktingkonventioner. Amnesty uppmanar den brittiska regeringen att både ändra i lagen och släppa alla som gripits med stöd av den - eller åtala dem och låta anklagelserna prövas i domstol.
Agneta Ramberg, London