Fler prognoser om spräckt utgiftstak

Idag kommer ännu en prognos som visar att statens utgifter kommer att överskrida det så kallade utgiftstaket rejält om inte regeringen vidtar åtgärder för att dämpa dem. Enligt Ekonomistyrningsverket, ESV, kommer utgiftstaket att överskridas med 18 miljarder kronor.
Den nya prognosen för år 2003 innebär en försämring jämfört med tidigare beräkning, och ESV skriver att läget är oroande. Enligt finansdepartementets beräkningar för nästa år spräcks utgiftstaket med 16 miljarder kronor.