Irak på Arabförbundets agenda

Arabförbundets utrikesministrar håller möte i Kairo och högt på dagordningen står USA:s hot mot Irak. De 22 utrikesministrarna varnar för följderna av ett amerikanskt anfall men uppmanar samtidigt Irak att släppa in FNs vapeninspektörer, rapporterar SR:s korrespondent.
Inför det arabiska utrikesministermötet, som inleddes på onsdagen och avslutas under torsdagen, sa Arabförbundets generalsekreterare Amr Moussa att regionen står inför en hotande fara och att Irak och FN måste ges en chans att reda upp alla misshälligheter. ”Rädda ansiktet” Oron i Arabvärlden inför ett eventuellt amerikanskt angrepp är stor och utrikesministrarna här fruktar att ett anfall skulle leda till att hela regionens stabilitet skulle ävetyras. Den arabiska linjen är att starkt motsätta sig de amerikanska planerna, samtidigt som man uppmanar Irak att uppfylla FN-resolutionerna och släppa in FN:s vapeninspektörer. Det skulle vara första steget mot ett upphävande av sanktionerna mot landet, som fått svåra följder mot det irakiska folket, även om de knappast rubbat regimen i Bagdad. Arabiska diplomater här i Kairo ser uppmaningen till Irak som ett sätt att erbjuda Saddam Hussein att rädda ansiktet i den svåra situation som uppstått. Istället för att uppfattas som undergiven amerikanska och västliga krav, kan den irakiske ledaren hänvisa till sina arabiska grannars uttalade begäran. Arabländerna enade Få utomstående bedömare tror dock att Saddam Hussein kommer att böja sig, ens för arabiska påtryckninger. Den irakiska ståndpunkten är att allt måste lösas samtidigt. Sanktionerna måste lyftas och krigshotet måste avlägsnas för att inspektörerna ska släppas in. Till skillnad från läget för tio år sedan, då USA efter Iraks invasion av Kuwait lyckades samla en omfattande internationell koalition mot Saddam Hussein, står nu Arabländerna enade mot en amerikansk aggression mot något land i regionen. Kuwaits utrikesminister, shejk Mohammed al-Sabah, som deltar i mötet här i Kairo, säger att hans land är emot varje attack mot något land i regionen, inklusive Irak.
Lars Kobbe, Kairo