Uppgift om elprissamarbete förvånar

Flera stora elproducenter misstänks för att ha manipulerat priset på el på den nordiska elbörsen, Nordpool, men vd:n för ett av de stora svenska elbolagen, HemEl, Sture Gustafsson tror inte att det har skett några prismanipulationer.
– Vår spontana kommentar är att vi är ganska förvånade över det här påståendet. Vi har liksom inte riktigt över huvud taget uppfattat sådana signaler tidigare, säger Sture Gustafsson. Men de här uppgifterna då, om att någon eller några stora energiproducenter har hållit tillbaka på elen för att få upp priset - kan det stämma? – Inte enligt våra bedömningar. Vi har faktiskt varit inne och tittat på den här handeln under den här perioden under våren och vi kan inte se något som helst som är onormalt, i alla fall inte för våran del. Nu kan ju inte vi överblicka helheten, då, men från våran sida ser vi inga onormala händelser över huvud taget. Det var efter ett tips från ett av de elbolag som handlar med el på elbörsen Nordpool som den svenska Finaninspektionen och dess norska motsvarighet började utreda misstankarna om prismanipulation. I Norge är en av de som säljer el på börsen huvudmisstänkt, enligt norska finansinspektionen, Kredittillsynet. Hur många av de svenska elproducenterna som är misstänkta vill inte Finansinspektionen i Sverige uppge. Skall ha ljugit Manipulationen av elpriset på elbörsen skall enligt misstankarna ha gått till så att ett eller flera stora nordiska energibolag skall ha ljugit om hur mycket el som bolagen producerat och på så sätt drivit upp priset. När sedan priset satts har bolagen sålt den el som tidigare undanhållits. Under den tid som elmarknaden varit avreglerad har inga oegentligheter kunnat bevisas, men det har länge funnits misstankar om just prismanipulation på elmarknaden. Det finns idag alldeles för få producenter av el, vilket har satt konkurrensen ur spel, anser Tomas Kåberger, doktor i fysisk resursteori och energiexpert.
Thorbjörn Carlsson