Fyra av fem studenter utan studentrum

En stor kartläggning som Högskoleverket har gjort visar att bara var femte högskolestuderande har ett studentrum. Den förra bostadsundersökningen gjordes för sex år sedan, och det verkar inte ha hänt så mycket sen dess.
– Samma tendenser fanns då som nu. Det är långa köer. Det är många som vill byta. Och bostadssituationen påverkar studierna negativt, säger universitetskansler Sigbrit Franke till Ekot. Svårast i Stockholm Var tionde student säger att bostadssituationen negativt påverkar studierna. Allra svårast att få studentbostad är det i Stockholm. Där är kön mellan 18 och 20 månader, och i Stockholm har bara 13 procent av studenterna en studentlägenhet. Men förhållandena varierar mycket mellan olika studieorter, visar Högskoleverkets undersökning. Allra lättast att få bostad är det i Linköping. Oklart byggbehov Sigbrit Franke vill inte säga hur många studentbostäder som behöver byggas, men med tanke på Högskolans fortsatta utbyggnad, räcker det inte med de 20 000 som bostadsministern tror att det kommer att byggas de närmaste fyra åren, med sänks byggmoms. Universitetskanslern menar att det är kommunernas ansvar att bygga studentbostäder och kanske ska man realisera idén att bara ge högskoleplatser till de kommuner som har bostäder. För dyrt att gå till doktorn Boendet tar en stor del av studenternas ekonomi. 20 procent betalar mer än 3 600 kronor i månadshyra. Samtidigt avstår nästan var femte student från att gå till läkare på grund av patientavgiften. Mer än hälften av studenterna har avstått från att köpa nödvändig kurslitteratur! Hälften av dagens studenter är äldre och kommer inte direkt från gymnasieskolan. – Ensamstående föräldrar tycks ha det mycket bekymmersamt. Medan en ensamstående yngling bosatt hemma hos föräldrarna klarar sig bra, säger Sigbrit Franke till Ekot.
Lars-Erik Backman