Franska vallöften allt osäkrare

Nya siffror visar att tillväxten i den franska ekonomin håller en lägre takt än vad myndigheterna räknat med. Den franska regeringen får därmed allt svårare att både uppfylla sina vallöften om stora skattesänkningar och samtidigt följa stabilitetspaktens krav på att minska budgetunderskottet.
Förra året var Frankrike det land bland de stora EMU-anslutna länderna som ekonomiskt sett klarade sig bäst, nu visar det sig att den ekonomiska oron i omvärlden ändå påverkade landet och att återhämtningen dessutom går långsammare än väntat. För två månader sedan uppskattades tillväxten i Frankrike bli 0,8 procent under andra kvartalet i år, nu visar siffror från den franska statistiska centralbyrån att tillväxten istället blev ungefär en halv procent. Tillväxten för hela året tros nu bli 1,4 procent. Det här innebär att det blir svårt för Frankrike att minska sitt budgetunderskott, som ligger farligt nära den gräns på 3 procent av bruttonationalprodukten som satts upp inom EMUs stabilitetspakt. Extra svårt blir det eftersom den konservativa regeringen har en massa vallöften om skattesänkningar som väntar på att uppfyllas. Och de sparprogram inom den offentliga sektorn som delvis skulle finansiera skattesänkningarna har inte blivit av. De offentliganställdas fackförbund har hotat med stora strejker och inom till exempel finansdepartementet verkar nu nedskärningarna bara bli en tredjedel så stora som väntat. Regeringen slits mellan sina löften till väljarna och sina åtaganden i pakten som ska skapa förtroende till den gemensamma valutan. Och den senaste månaden har flera antydningar gjorts om att man inte är främmande för att försöka rucka på de så kallade konvergenskraven, alltså de olika minimi- och maximigränserna som EMU länderna måste hålla sig till om de inte vill bli straffade.