Flyktingström skapar stort tryck på myndighet som ska läggas ned

Fler flyktingar än i fjol väntas i år söka sig till Sverige i år, bland annat på grund av kriget i Irak. Därmed måste Integrationsverket få fram fler bostäder för nykomna flyktingar. Samtidigt förbereder Integrationsverket sin egen nedläggning.

Till en flyktingförläggning i Malmö kom i söndags en irakisk kvinna med sina två söner 14 och 17 år. Hon vill att hon och barnen ska få leva här i fred.

– Mamma, frågade sonen, här är så tyst, inga som skjuter, inga hotfulla män knackar på dörren, berättar kvinnan, som vill vara anonym.

Enligt Migrationsverkets nya prognos väntas mellan 35 000 och 40 000 flyktingar komma till Sverige i år. Det gör att ungefär 9 000 fler kommer att behöva kommunal hjälp med bostad, jämfört med vad prognosen i oktober sade.

Förhandlar med kommunerna
Integrationsverket förhandlar med kommunerna om plats för de nykomna flyktingarna.

– Det är klart att ifrån att vi har informerat kommunerna i oktober om att det blir mellan 21 000 och 22 000 platser som behövs ska vi nu tala om att det är 30 000 platser som behövs. Det blir ju en uppförsbacke, till att börja med, att jobba med det, säger Sven-Ove Johansson, som leder Integrationsverkets förhandlingar med kommunerna om bostäder.

Redan tidigare har Integrationsverket haft svårt att få kommunerna att erbjuda boende för nya flyktingar.

Vissa kommuner har sagt nej på grund av bostadsbrist, andra på grund av att de inte anser sig klara av att ta emot fler flyktingar.

Nu måste Integrationsverket försöka få avtal om introduktionsplatser för flyktingar med fler kommuner än de 224 som har det i dag.

Regeringen har beslutat om nedläggning
Men regeringen har beslutat lägga ned Integrationsverket och än finns inget beslut om hur Integrationsverkets arbetsuppgifter ska fördelas. Det finns förslag om att Migrationsverket ska ansvara för de nykomna flyktingarna under en övergångsperiod.

Men fram till slutet, vid halvårsskiftet, har Integrationsverket fullt upp med att leta kommunplatser samtidigt som man förbereder sin egen nedläggning.

– Hur det ska gå till har jag inte riktigt klart för mig ännu, säger Sven Ove Johansson.

Vilka praktiska problem ser du nu att det här medför?

– Till att börja med tappar vi en del personal som slutar eftersom de vet att verket ska läggas ned. Vi får hål i vår organisation som är svåra att fylla. Det andra är att vi så småningom ska förbereda en övergång till en ny myndighet, och det kommer att innebära en del merarbete och förflyttat fokus, så det är risk att man tappar tempo där.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se

Lotta Malmstedt
lotta.malmstedt@sr.se