Bildäck kan användas i asfalt

Gamla bildäck kan i framtiden komma att blandas ner i asfalten. Det är Vägverket som just nu genomför forskning för att få fram en beläggning som både är mer miljövänlig och slitstark än dagens asfalt.

Gummiblandad asfalt tycks ha flera fördelar säger Mats Wendel som är strateg på Vägverkets huvudkontor.

– Vi är ute efter att få en beläggning som är tystare, avger mindre andel partiklar och som håller längre. Våra försöka är positiva så här långt, men vi vill vara säkra på att alla miljöaspekter hanteras rätt, säger han.

Så det är miljön som är avgörande om det här ska gå att genomföra?

– Det är den totala miljöbilden som är viktig.

Dagens asfalt både bullrar och släpper ut hälsofarliga partiklar i luften. På flera håll har en ny typ av så kallad tyst asfalt prövats men försöken har visat att den ofta slits fort och kräver mycket underhåll.

Bullret minskar
Det är därför gummiasfalten visat sig vara ett intressant alternativ. Genom att blanda in två procent gummi från gamla däck har man fått en mer slitstark vägyta, som därmed inte frigör så mycket partiklar. Men även bullret minskar, enligt mätningar med cirka tre decibel.

Gummiasfalt används sedan fler år på en hel del håll i västra USA, men Vägverket vill göra noggranna tester utifrån svenska förhållanden. Det som återstår är framför allt, hur dubbdäck påverkar och om det finns någon risk för läckage till vattendrag.

Försöken ser lovande ut
Men så här långt ser försöken alltså lovande ut och Mats Wendel har förhoppningar om att inom några år kunna pröva på flera större vägar även i Sverige.

– Det här kan vara ett av de koncept vi jobbar med. Men det tar lång tid att utvärdera asfalt, tidigast om tre till fem år kan vi implementera den här tekniken, säger han.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se