Edholm backar om ordningsbetyg

Skolborgarrådet Lotta Edholm i Stockholm säger sent på onsdagen att betyget i ordning och uppförande inte behöver stå i terminsbetyget.

– Jag tycker att det framför allt är en teknisk fråga. Stockholms stad kommer naturligtvis aldrig att bryta mot några lagar, säger skolborgarrådet Lotta Edholm.

Förslaget från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna i Stockholms stad går i korthet ut på att föräldrarna om de vill ska kunna få ett skriftligt omdöme, som exempelvis tar upp om eleven varit stökig på lektionerna, klottrat eller inte visat respekt av andra.

På DN-debatt på onsdagsmorgonen skriver Lotta Edholm att det ska skrivas in i terminsbetygen, men inte i slutbetygen.

Mot reglerna
Enligt Ingegerd Hillborn, som är chefsjurist på Skolverket, skulle ett sådant system komma i konflikt med betygsbestämmelserna, även om det inte blir ett regelrätt betyg i ordning.

– – När man kommer in på att införa det i ett terminsbetyg ligger det inte i linje med det regelverk vi har idag, eftersom betyget innehåller betyg utifrån elevernas kunskaper i olika ämnen, säger Ingegerd Hillborn, chefsjurist på Skolverket.

Muntligt omdöme går bra
Möjligheten till ett skriftligt omdöme om en elevs sociala förmåga finns redan. Vid behov ska det finnas med i den individuella utvecklingsplan som alla elever har.

Därför får också dagens förslag kritik för att vara ondöig från fackligt håll.

Enligt Lotta Edholm känner inte föräldrarna till att de kan få den informationen.

– Väldigt många föräldrar har ingen aning om den rättigheten, säger Edholm.

Splittring i regeringen
Regerinsgspartierna är splittrade i frågan om ett regelrätt ordningsbetyg. Skolminister Jan Björklund, folkpartist, är för, men som moderaterna och centern sätter sig emot.

Sofia Larsen, centerpartist och ordförande i riksdagens utbildningsutskott, skulle inte ha något emot att införa det system som Stockholm föreslår, så länge det inte är frågan om ett betyg.

– De skolor som vill ha det som ett komplement till de individuella utvecklingsplanerna i en kommunikation med föräldrar, kan ha ett ordningsomdöme. Det ser jag inte hinder för att man kan ha i skolan, säger Sofia Larsen.

Katarina Helmerson
katarina.helmersson@sr.se