Rapport pekar ut hot mot mänskligheten

Klimatförändringar, terrorism, kärnvapenrustning – det är bara några av de allvarliga globala hot som mänskligheten står inför. Det krävs nya internationella samarbetsformer för att hantera kriserna. Det är slutsatsen i en rapport om mänsklighetens ödesfrågor.

Gareth Evans, som är chef för den mycket ansedda tankesmedjan International Crisis Group och en av hjärnorna bakom rapporten, pekar särskilt ut konflikten mellan Israel och palestinierna som den allvarligaste och farligaste krisen idag.

– Om jag hade en trollstav som kunde lösa en konflikt i morgon, så skulle jag lösa konflikten mellan Israel och Palestina. Det skulle få de största mest långgående konsekvenserna, säger han, säger Gareth Evans.

Svårlöst konflikt
Garteh Evans pekar på att konflikten pågått i decennier, att den är så svårlöst och inte minst att den påverkar hela den muslimska världens uppfattning av västvärldens arrogans och att den bidrar till känslan av förödmjukelse.

Rapporten framhåller framförallt tre stora ödesfrågor. Det är den pågående kärnvapenrustningen, den internationella terrorismen och den tredje är nödvändigheten av att skapa regler och riktlinjer för när man kan ta till militära medel för att lösa en konflikt.

– Vi måste inse begränsningarna för militära lösningar och i vilka ytterst få fall som militärt ingripande är försvarbart, säger Gareth Evans.

Efterlyser nytt forum
FN och FN:s säkerhetsråd är otillräckligt som det ser ut idag, menar Gareth Evans. Säkerhetsrådet legitimitet kan ifrågasättas, det reflekterar världen som den såg ut efter andra världskriget. Säkerhetsrådet måste reformeras för att bli trovärdigt, säger han.

Gareth Evans efterlyser istället ett globalt forum som skulle bestå av till exempel de 25 mest inflytelserika nationerna, inte nödvändigtvis de rikaste, men ett forum som skulle ägna sig åt de stora globala utmaningarna.

Marianne Kihlberg
marianne.kihlberg@sr.se