Chef får sparken för sin frikostighet

Försäkringskassans chef i länet, Åke Ljusberg, får sluta sitt arbete. Orsaken är att han gett personalen för höga löneökningar i de senaste löneförhandlingarna. (SR Jämtland)