Måttlöst supande ökar hos unga kvinnor

Måttlöst supande ökar kraftigt bland unga kvinnor i Stockholm. Förra året vårdades närmare 400 kvinnor mellan 16 och 24 år på sjukhus för akut alkoholförgiftning. Det är en ökning med över 50 procent på fem år. (Radio Stockholm)