Nätverk bildat för anhöriga till unga dementa

Demens är något som oftast kopplas samman med ålderdom, men också unga människor kan drabbas av demens.
Nu har ett nätverk för anhöriga till unga dementa startat i Umeå. (SR Västerbotten)