Högskolors styrelser avpolitiseras

Regeringen ska nu avpolitisera högskolornas styrelser och ersätta styrelserna med personer som högskolorna själva vill ha.

I en proposition, som enligt SVT:s Rapport klubbas på torsdag, föreslås att styrelsen ska utses lokalt och att förändringen ska träda i kraft 1 maj.