Hotad hackspett snart borta i Sverige

Försöken att rädda den utrotningshotade vitryggiga hackspetten i Sverige har uppenbarligen misslyckats. Det står nu klart att inget par lyckades med sin häckning under förra året.

Ett tråkigt, men inte särskilt oväntat besked, säger Lasse Lindell som är ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening.

– Det är väl så att vi har fått det bekräftat att det som vi har misstänkt länge, den nedräkning som har minskat år för år. Nu kom det slutliga året, annars kanske det blir någon häckning nu 2007 och 2008 men sedan är den borta, säger Lasse Lindell.

Bara några få fåglar finns kvar
Den vitryggiga hackspetten har länge varit akut hotad i Sverige. Bara några fåglar har de sista åren funnits kvar i främst Dalsland och Värmland.

I ett försök att rädda vitryggen, som fågeln också kallas, har bland andra Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen dragit igång ett program som kostar 200 miljoner kronor för att anpassa skogsområden för den vitryggiga hackspetten och för att plantera ut fåglar.

Naturskyddsföreningen som också är engagerad i det här projektet tror att det fortfarande finns en liten chans att rädda vitryggen som kräver speciella lövskogar med mycket döda löv.

Pessimistiskt inställd
Men Lars Lindell är pessimist. Skogsbruket måste få en ny inriktning om den vitryggiga hackspetten skall ha en chans, säger han.

– Där har vi en lagstiftning att både produktionsmål och miljömål är likvärdiga, men i praktiken är det inte så.

Måste vi nu skriva vitryggens dödsruna i Sverige?

– Vi får göra det nu eller om ett eller två år. Vi får sätta det som en stämpel som att svensk naturvårdspolitik på den här delen är ett misslyckande.

Christer Fridén
christer.friden@sr.se