Bottenundersökningar för gasledningen redovisas inte

Det ryska företag som gör bottenundersökningar för gasledningen i Östersjön har försummat sin skyldighet att redovisa resultaten för svenska myndigheter. Påstötningar till chefen för företaget Petergaz har inte hjälpt, säger förste statsgeolog Anders Elhammer på SGU.

– Han skulle skicka uppgifter om deras FTP-sajt och det har han inte gjort. Nu är jag tvungen att skriva ett brev till honom för att fråga vad som har hänt, säger Anders Elhammer.

Det ryska företaget Petergaz ansvarar för bottenundersökningar för en eventuell gasledning i Östersjön. Man har haft tillstånd sedan mars 2005 att utföra undersökningar, bland annat i svensk ekonomisk zon. I regeringsbeslutet står att företaget fortlöpande ska skicka sina resultat till Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Får inte in den data som behövs
Den 20 november förra året skrev SGU till den ansvarige för undersökningarna hos Petergaz och begärde att få in data från de mätningar, som dittills har gjorts. Företaget svarade med vändande post att rapporterna med data skulle komma ”any time”, när som helst. Men sedan dess har ingenting hörts av.

– Vi har fått in det som de har gjort under 2005, och det är inte så mycket. Det är vattendjupsdata från den svenska ekonomiska zonen i själva rörledningskorridoren. Sedan har vi fått uppgifter om var man har fått utslag som kan tyda på att där ligger kablar eller järnföremål, säger Anders Elhammer.

Men för hela 2006 har SGU inte fått in några data alls. Nu måste man alltså trycka på igen. Och Anders Elhammer betonar att det är av största vikt att få ta del av undersökningsresultaten, eftersom det är ett underlag, som påverkar Sveriges miljökonsekvensbeskrivning och ställningstagandet till gasledningen.

– Det ser vi som väldigt viktigt. Vad vi kräver in är dels rådata och dels de rapporter som de gör. Det här materialet är det som vi bedömer riskerna utifrån den geologiska miljön med de här gasrören, om de kan orsaka skred eller annat som kan inträffa, säger Anders Elhammer.

Inga påtagliga risker
Själva mätningarna tros inte utgöra några påtagliga risker, men när man ska borra och ta prover finns det risk med dumpade minor och kemiska stridsmedel som finns på bottnarna i Östersjön.

– Här finns en risk som vi har varnat för. Det kan ju i det här området förekomma till exempel senapsgas på botten, som man kan få upp med en provtagning och då kan undersökningspersonalen bli skadad, säger Anders Elhammer.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se