Övervakning av amerikaner upphör

Den kontroversiella avlyssningen av amerikanska medborgare, utan beslut i domstol, ska upphöra, det har president Bush bestämt. I fortsättningen måste all sådan övervakning godkännas av en särskild domstol som är hemlig.

På papperet i varje fall är det här en mycket stor reträtt från presidentens sida. Avlyssningsprogrammet infördes efter attackerna den 11 september 2001 och tanken var att man skulle kunna upptäcka nya terrorister.

Kan strida mot konstitutionen
Och ända sedan verksamheten avslöjats har Vita Huset hävdat att presidenten som överbefälhavare har all rätt att på egen hand beordra sådan avlyssning. Kritiker har tvärtom sagt att det strider mot vad som står skrivet i den amerikanska konstitutionen.

Men nu har justitieminister Alberto Gonzales meddelat kongressen att programmet i nuvarande form avbryts, i fortsättningen ska all avlyssning godkännas av en speciell underrättelsedomstol, myndigheterna måste alltså komma med en acceptabel motivering.

Olagligt
Vita Huset vidhåller att man inte gjort något fel tidigare men nu har man fått garantier för att domstolen kan agera snabbt och smidigt.

Så sent som i somras fastslog en federal domare att avlyssningsprogrammet var olagligt men Vita huset har överklagat det beslutet.

Exakt hur det nya systemet med domstolsprövning kommer att fungera är oklart och förhandlingarna kommer som sagt att bli hemliga. Människorättsaktivister i USA som drivit frågan ställer sig ännu så länge avvaktande till Bush-administrationens helomvändning.

Sten Sjöström, New York
sten.sjostrom@sr.se