Måttlig tillväxtprognos i USA

Den amerikanska ekonomin är nu inne i en måttlig tillväxtfas men det finns inga tecken på nedgång. Det är kontentan av de senaste konjunkturbedömningarna som presenterats i USA.

Den beiga boken är ett slags lösligare konjunkturprognos som den amerikanska centralbanken presenterar och den här gången gör den verkligen skäl för sitt namn, det är en väldigt odramatisk bild som presenteras.

Priserna ökar något
Tillväxten är måttlig, priserna ökar något, detaljhandeln ökar lite grann med undantag för bilar där det går dåligt. Och bostadsmarknaden fortsätter att kylas av - men återigen måttligt - det är ingen bubbla som brister.

Ett problem är att det råder brist på kvalificerad arbetskraft på vissa områden men löneökningarna överlag är ganska små.

Den beiga boken presenteras åtta gånger om året och tas fram av Federal Reserves regionala avdelningar, den här gången är det den i Minneapolis som haft ansvaret.

Industrins tillväxt ökar
Fräscha siffror för december visar på ungefär samma utveckling. Men industriproduktionen den månaden ökade snabbare än väntat och för 2006 som helhet steg den med fyra procent, den största ökningen på sex år.

En slutsats man kan dra är i varje fall att det inte finns några tecken till recession utan USA-ekonomin förefaller att mjuklanda. Den vanligaste bedömningen är att Federal Reserve inte kommer att sänka den amerikanska räntan de närmaste månaderna i varje fall.

Sten Sjöström, New York
sten.sjostrom@sr.se