Nikotinhalten i cigaretter ökar

Mellan åren 1998 och 2005 ökade mängden nikotin som normalrökaren får i sig per cigarett med elva procent, enligt en amerikansk undersökning.

Det är forskare vid Harvard School of Public Health som har kommit fram till att cigarettillverkarna både har ökat koncentrationen av nikotin i tobaken och ändrat cigarettens utformning så att rökaren ska få i sig mer nikotin, därmed ökas också beroendet.