Många européer sjuka av dåligt vatten

I Europa blir tusentals människor allvarligt sjuka varje år på grund av dåligt dricksvatten. Enligt en FN-rapport har över 100 miljoner européer inte tillgång till rinnande dricksvatten i sina bostäder.

Omkring 170 000 fall av vattenburna sjukdomar rapporteras runt om i Europa varje år. Problemen är störst i östra Europa och i glesbygdsområden. I FN-rapporten varnas också för att den globala uppvärmningen med fler skyfall och högre temperaturer i sjöar, floder och hav kan hota vattenkvalitén.