Kommuntjänstemän lämnar a-kassan

Fler och fler väljer att lämna a-kassan. I SKTF har närmare 1 200 medlemmar lämnat a-kassan under årets första två veckor, skriver förbundets tidning.

Också andra fackförbund har märkt att fler medlemmar än normalt har lämnat a-kassan efter årskiftet.