Nytt förslag om avtalspensioner

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har lämnat ett förslag till ny avtalspension för LO:s medlemmar. Förslaget innebär att arbetare och tjänstemän skulle få samma pensionsvillkor.

De extra kostnader som förslaget innebär för arbetsgivarna vill Svenskt Näringsliv räkna in i årets förhandlingar om nya löner, vilket LO är emot.

LO kräver att pensionsfrågan får en lösning innan löneförhandlingarna börjar.