Kulturkrönikan 21 januari

Sverige hör till världens mest digitaliserade länder - och om den moderna tillvaron i ”Digistan” handlar kulturkrönikan.

Med formuleringsssäker röntgenblick skildrar Ulf Wickbom det mobila och digitala fosterlandet i det tidiga 2000-talet i boken Digistan.

Den totalmobila och heluppkopplade nutidssvensken är en sällsam kulturvarelse, finner författaren. En individ som lärt sig att på en gång vara överallt och ingenstans. En ständigt närvarande figur som är ständigt frånvarande. En evigt tillgänglig människa som saknar tillhörighet, hembygd och plats i ett existentiellt sammanhang. En person som är medialiserad mer än sant medveten. Som söker egenart och identitet men riskerar att sluta som klonad massvarelse. En tillvarons nomad utsatt för en aldrig upphörande Extreme Makeover för att fylla tomrummet efter en personlig historia och en utstakad levnadsbana.

Den moderna tillvaron erbjuder oss ständig förändring, vilket är något annat än utveckling, noterar författaren. På samma sätt som heluppdaterad social kompetens är något annat än mänsklig karaktär. Samtidigt går detta samhälle ut på starkt ökad likriktning : svenska stadskärnor kan idag vara intill förblandning lika varann, med samma produkter från samma globala producenter, samma Fitnesscenter, samma Coffee Houses, samma snabbmatsmenyer, samma bioutbud med Hollywoodfilmer, samma trendiga stadsjeepar.

Risken med modernt resande är också att ungefär samma ickeautentiska upplevelser väntar också då : samma moderna Urban Jungle, samma flygande besiktningar av samma samhällsutveckling.

Den internationella kulturlikriktningen, konstaterar författaren, speglas i typiska tidsfenomen som Eurovisionsschlagerns hitfabriker utan varje nationell särprägel.

Wickbom - med åtskillig erfarenhet som bland annat debattledare inom näringslivet - skriver också om modespråk och modetrender i affärsvärlden som den nya etik-och miljöprofilering som ofta visar sig vara mer kosmetika och imagemaking än substans.

När det gäller den moderna ekonomismens torftiga människoideal föreslår Wickbom hur en modern standardiserad dödsruna borde kunna utformas för vår tids Mister Moneymaker : ” Han slog index”.

Bokens resonemang kan påminna om den franske hastighetsfilosofen Paul Virilio som skriver om hur vi alltmer riskerar bli turister i våra egna liv och hamna i den rörlighetshysteri som till sist bara är ett stillastående. Den exotiska Söderhavsön reduceras till ett rundningsmärke för Volvo Ocean Race.

Platsen, menar Wickbom i sin bok, förlorar alltmer sin roll som skapare av mänsklig erfarenhet. Jaget blir alltmer ett skyltfönster, livet en catwalk längs tomhetens avenyer. Med mobilkameran plåtar vi av våra icke-platser och mejlar dom till någon annan platslös medmänniska.

Om det moderna och digitaliserade Sverige skriver med andra utgångspunkter stressforskaren Töres Thorell i den läsvärda boken I spåren av 90-talet.

Datoriseringen skulle - och har - underlättat monotona och fysiska arbeten. Men, skriver Theorell, arbetstakten har samtidigt ökat. Och vårt stressade liv framför skärmarna tillsammans med minskad fysisk rörlighet kan vara förödande för den psykiska ohälsan. Den som i form av utbrändhet kostar samhället svindlande belopp. Vi förenar alltmer ökad psykisk anspänning med ökad fysisk lättja.

I sin intressanta och kunniga analys av utbrändhetslavinen noterar också Theorell hur tystnaden på arbetsplatserna ökat - rädslan för att kritisera arbetsmiljön, hur företagshälsovården monterades ner i takt med privatiseringsreformerna och också hur kulturaktiviteter visar sig gynna människors psykhälsa - också oavsett ekonomisk standard och utbildningsnivå.

Våra liv i Digistan har alltmer blivit ett passivt liv framför skärmar. Wickbom noterar i sin bok hur brittiska BBC blivit världens första TV-bolag att driva en kampanj för - minskat TV-tittande...

Johannes Ekman
johannes.ekman@sr.se