Renbetet det sämsta på årtionden

Renbetet är det sämsta på årtionden. Renarna måste stödutfordras och det kostar mycket pengar för samebyarna. I dag, fredag, skickar sametinget iväg samebyarnas ansökan om katastrofpengar för det infrusna renbetet, till regeringen.

Olle Larsson, ordförande i Rans sameby, berättar om situationen ute i renskogen.

– Det har ju varit regn, snö, regn, snö. Det har ju gjort att det har blivit ett islager ner mot marken. Det kanske finns något ställe här och där, men det är ju ett sådant begränsat bete så det är väldigt lite, säger han.

Det sämsta på årtionden
Strax före jul gjorde rennäringen tillsammans med länsstyrelserna i norra Sverige en inventering av renbetet. Den visade att renbetet är det sämsta på årtionden.

Väderläget har gjort att det istället för snö har fallit regn som sedan i sin tur har frusit och bildat en isskorpa. Det gör att renlaven, som är renarnas huvudsakliga föda, är svår att komma åt i stort sett hela renskötselområdet.

35 av de 51 samebyar som finns i landet har ansökt om bidrag för stödutfordring.

– Enligt de första uppgifterna som vi har så har vi beräknat behovet till 25 miljoner kronor, säger Inez Svonni-Fjällström, ställföreträdande kanslichef på sametinget.

I dag, fredag, skickar sametinget iväg ansökan till regeringen. Sametinget har också bjudit in jordbruksminister Eskil Erlandsson att på plats se hur renar och renägare har det. Ministern kommer att besöka renskötselområdet i början av februari.

Transporter renarna mot kusten
Rans sameby har transporterat merparten av sina renar från fjälltrakterna i Sorsele kommun cirka 35 mil ner mot till kusten, till området runt Umeå. Och det får till följd att fler renar än vanligt uppehåller sig på bilvägarna i det mer tätbefolkade kustlandet.

Nu står hoppet till annan typ av väder, säger Olle Larsson ordförande i Rans sameby.

– Det kan bli, om man nu ska vara riktigt optimistisk, en förbättring ner mot kusten. Men då ska det vara en väldigt bra och gynnsam väderlek, säger han.

Peter Öberg, Ekot i Umeå
peter.oberg@sr.se