Venezuelas president får mer makt

I Venezuela har den lagstiftande församlingen givit ett första godkännande till att presidenten Hugo Chavez får makt att själv styra med dekret i 18 månader, det vill säga Chavez kan själv införa vissa lagar.

Chavez som återvaldes för en tredje period på posten som president för en vecka sedan har sagt att han vill, som han uttrycker det, ”fördjupa revolutionen”.

Därför vill han själv kunna besluta om att nationalisera bland annat Venezuelas telekommunikationer och elindustrin samt avskaffa Centralbankens oberoende.

President Chavez vill dessutom ändra konstitutionen så att mandatperioden för presidenten blir obegränsad.

Venezuelas nationalförsamling väntas fatta ett definitivt beslut om dom ökade maktbefogenheterna för president Chavez nästa vecka.