Avtal om sillfiske klart

På torsdagen undertecknades ett internationellt avtal om fiskekvoter för sill i Atlanten. (SR Väst)