Ägare till tvångsinlösta aktier har 186 miljoner kronor att hämta

Många som har fått sina aktier tvångsinlösta har inte fått ut någon ersättning. Länsstyrelsen i Stockholms län efterlyser därför tidigare aktieägare i ett antal bolag. Sammanlagt finns 186 miljoner kronor att hämta ut.

När ett bolag äger mer än 90 procent av aktierna i ett bolag har bolaget rätt att kräva att resterande aktier tvångsinlöses. Därefter ska Värdepapperscentralen kontakta de aktieägare som har rätt till ersättning, men många går inte att få tag i.