Svenska företag är tillväxtoptimistiska

Företagens optimism om förutsättningarna i sina respektive länder är för första gången större i Europa än i USA. De svenska företagen är bland de mest tillväxtoptimistiska i världen.

Av de svenska medelstora företagen tror nu hälften att de kommer att nyanställa, exporten och försäljningspriserna väntas öka och två av tre företag tror på ökad lönsamhet i år jämfört med 2006.

Det skriver revisions- och konsultföretaget Lindebergs Grant Thornton som frågat 7 200 medelstora företag i 32 länder om vad de tror om framtiden.