Sjukskrivningarna minskar i Sverige

Sjukskrivningarna minskar och förra året minskade det så kallade ohälsotalet mer än något år sedan mitten av 90-talet. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en tolvmånadersperiod.

Även antalet människor som får sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension, minskar.

– Det mest positiva är att den mer permanenta sjukfrånvaron i form av sjukersättningar börjar minska. Det kan man säga är resultatet av en god cirkel vi har haft under ett par år: ett lägre inflöde av nya sjukfall, färre nya sjukfall som startar, vilket gör att färre sjukfall blir långa och därmed färre fall som avslutas med sjukersättning, säger Rolf Lundgren, analytiker på Försäkringskassan.

Mått på frånvaro
Sjukskrivningarna blir färre och förra året minskade det så kallade ohälsotalet mer än något år sedan mitten av 90-talet. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en ettårsperiod.

– Dels hade vi en mycket kraftig och kanske också svårförklarlig uppgång av sjukskrivningar från mitten av 90-talet fram till 2002 eller 2003. Efter det har vi haft en stor diskussion, vi har haft informationskampanjer av vådan att hamna i en sjukskrivning.

Det här tyder inte på hårdare tag från Försäkringskassan?

– Vad det kan vara ett utslag för är att vi tydligare har markerat arbetsförmågan som grunden för rätten till sjukpenning. Vi har haft en diskussion med läkare och vi har haft informationskampanjer kring det. Det här har naturligtvis påverkat beteendet och även bedömningen av enskilda sjukfall, säger Rolf Lundgren.

Nathalie Besèr
nathalie.beser@sr.se