Fler kvinnor i olyckor på väg till och från arbetet

Mer än dubbelt så många kvinnor som män skadar sig på väg till och från arbetet. Förra året fick Arbetsmiljöverket in drygt 9 100 anmälningar om sådana olyckor från kvinnor. Motsvarande siffra för män var drygt 4 400.

Skillnaden beror ofta på att män kör bil medan kvinnor cyklar och promenerar mer. Vanligast är fallolyckor.

Många drabbade är kvinnor över 55 år som arbetar inom vård och omsorg, skriver tidningen Punkt SE.