Privata vårdföretag växer

Privata företag inom vård och omsorg växer och bildar en allt mer betydande sjukvårdsbransch som i dag sysselsätter över 100 000 personer. Det framgår av en kartläggning från Nutek.

– Det är en bransch som börjar att öppna upp sig. Efter 90-talskrisen började kommuner och landsting att upphandla lite mer verksamhet och försöka pressa ner kostnaderna, säger projektledare Jörgen Lindell.

Sedan 1993 har antalet företag inom vård och omsorg med minst en anställd mer än fördubblats till nära 13 000 företag, stora och små. Flest inom till exempel sjukgymnastik, rehabilitering, naprapati och kiropraktik.

Sysselsättningen ökar
Sysselsättningen har ökat mest inom till exempel äldre och handikappomsorg. Ju större företag, med mer än 250 anställda, desto högre tal vad gäller sysselsättningsökningen.

– Där har vi en ökning från att de tar 28 till 40 procent av den privata vård- och omsorgsmarkanden, säger Jörgen Lindell.

Det finns en tilltro till att sjukvårdsbranschen kommer att växa, i alla fall i det nystartade projektet ”Vård och omsorg”, som drivs av verket för näringslivsutvecklingen Nutek och arbetsgivarorganisationen Almega. Kartläggningen av hur det ser ut vad gäller företagsstruktur och sysselsättning är första delrapporten.

Äldres andel av befolkningen ökar
Den förväntade expansionen av sjukvårdsbranschen beror bland annat på att de äldres andel av befolkningen ökar, och det kräver ökad vård. Att öka skatterna verkar inte troligt. Då återstår att få upp produktiviteten, säger Jörgen Lindell.

– Man måste hitta metoder och mäta, man måste få upp produktiviteten, då kan branschen öka och sedan kan den ju också öka om man tillåter alternativ finansiering. Det finns alltså ett ganska stort basutbud som är offentligt finansierat, sen kan man tänka sig att man kan köpa till privata tjänster och då skulle man kunna kanalisera en större efterfrågan, säger han.

Brita-Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr.se