S fortsätter uppåt i opinionen

Stödet för socialdemokraterna ökar till den högsta nivån på nästan fyra år i den mätning från Synovate Temo som på lördagen presenteras i Dagens Nyheter.

Socialdemokraterna får 41 procent - den högsta siffran sedan mars 2003 - och tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet blir det 51,8 procent mot 44,5 procent för de borgerliga allianspartierna.

Förändringarna för de enskilda riksdagspartierna är små. Största ökningen noteras för andelen osäkra väljare som uppgår till 14,6 procent.