Storm kan öka risken för kvicksilver i fisk

De senaste årens stormar kan ha gjort att insjöfisk fått i sig kvicksilver och andra gifter som frigjorts från skogen. Myndigheterna har inte följt upp att stormen Gudrun kan ha förorsakat en tyst miljökatastrof och forskare misstänker den nya stormen Per ökat risken för läckage ytterligare, skriver Svenska Dagbladet.

Varken IVL Svenska Miljöinstitutet AB, som slog larm om giftläckaget efter Gudrun, eller någon annan har fått i uppdrag att göra uppföljande analyser.

Kvicksilver kan ge människor fysiska och psykiska skador, och Livsmedelsverket rekommenderar en begränsad konsumtion av insjöfisk.