En annan värld diskuteras i Nairobi

I Kenyas huvudstad Nairobi invigdes på lördagen World Social Forum där ledorden är ”En annan värld är möjlig”. Under fem dagar ska över 100 000 deltagare från hela världen, mötas för att diskutera alternativ till det som arrangörerna kallar imperialistisk globalisering och nyliberalism.

En av de som deltar är den sydafrikanske nobelpristagaren och ärkebiskopen Desmond Tutu, som inför mötet slog ett slag för skuldavskrivning för fattiga länder.

– Att be västvärlden skriva av fattiga länders skulder, är inte att be om en tjänst, sa Desmond Tutu, när han talade inför starten på World Social Forum.

Skuldavskrivning, menar han, ligger i västvärldens eget intresse, precis som fattigdomsbekämpning i stort.

Många frågor diskuteras
Skuldavskrivning är en av de frågor som kommer att diskuteras i Nairobi, tillsammans med en rad andra ämnen. Det handlar till exempel om kampen mot HIV och AIDS, klimatförändringen och orättvisa handelsvillkor. Allt med ambitionen att minska klyftan mellan den rika världen och den fattiga.

På plats i Nairobi finns nu, förutom en rad religiösa samfund, en mängd miljöorganisationer, fackförbund och mindre intressegrupper.

En av de svenskar som rest ner är Sara Andersson, som jobbar för Attac, en av de organisationer som varit med från starten av World Social Forum.

Det som hon tror förenar deltagarna på mötet, är en kritik av västvärldens krav på privatiseringar i fattiga länder. Privatiseringar som hon menar får enorma konsekvenser, inte minst för människor i Afrika.

– Problematiken med att privatisera saker är att de blir varor som går att köpa och sälja. Kan du då inte köpa utesluts du från konsumtionen av varor. Det är väl okej om det handlar om en bil, men det är inte okej om det handlar om vatten, utbildning eller hälsa och sjukvård.

Finns också kritiker
Men det finns en del kritiska röster, som menar att forumet mest går ut på att prata, och sällan leder fram till något konkret förslag.

Den kritiken, menar Sara Andersson, bygger på ett missförstånd av syftet med forumet. Att det inte kommer någon gemensam slutsats är i själva verket en del av poängen.

– Vad som pågår under forumet är kontaktskapande och nätverksbyggande. Forumet föder inte en gemensam aktivitet, det föder tusen aktiviteter, säger Sara Andersson på Attac. 

Magnus Belander
magnus.belander@sr.se