Finansministern: sänkt inkomsskatt före slopad fastighetsskatt

Finansminister Anders Borg räknar med att inkomstskatterna ska sänkas ytterligare från och med nästa år. En sådan sänkning kommer före slopad fastighetsskatt, sa han i Ekots lördagsintervju.

– Det är min bedömning att vi har goda förutsättningar att klara att genomföra det andra steget i inkomstskattesänkningen, att sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare med 8-9 miljarder från första januari 2008, sa Anders Borg.

– Men det är för tidigt att nu utlova stora skattesänkningar innan vi vet om finansieringen är säkrad och om ekonomin tillåter det. Det får faktiskt anstå ytterligare några månader, fortsatte han.

Anders Borg vill understryka att den budget han talar om är den som kommer i höst. Vårbudgeten i april kommer inte att innehålla några löften om nya inkomstskattesänkningar.

Målet ta bort fastighetsskatten
Regeringen har ju också sagt att den nuvarande fastighetsskatten ska slopas och ersättas av en kommunal avgift. Anders Borg har inget besked än om vem som ska utreda det här eller hur direktiven ser ut, men sa att fortsatta skattesänkningar på fastigheter ska betalas av fastighetsägarna själva.

– Dels vill vi ersätta den nuvarande fastighetsskatten med en kommunal avgift som ska vara låg men som ändå ska vara en huvudsaklig finansiering, dels måste man förmodligen göra någonting med realisationsvinstbeskattningen, där vi måste dra in en del av de här pengarna.

– Det handlar om möjligheter till uppskov och vilken skattesats man ska ha för realisationsvinstbeskattningen. Målet ska vara att ta bort fastighetsskatten men att det i huvudsak finansieras inom ramen för beskattningen av fastigheter så vi kan upprätthålla en rimlig regional balans och en rimlig fördelningspolitisk effekt så det inte blir en väldig fördelningspolitisk snedsida, sa finansministern.

Vilket väljer du först, planerna att sänka inkomstskatten eller slopa fastighetsskatten?

Jag är övertygat om att man kan göra båda.

Vad kommer först?

Inkomsskatten.

Anders Borg vill dra ner förväntningarna på vårbudgeten. Tillfälliga ökningar av inkomster kan inte användas för varaktiga utgifter, sa han.

Han formulerade också ett mål för hur mycket sysselsättningen ska ha ökat vid mandatperiodens slut för att alliansregeringen ska kunna säga att den hållit sina löften att det så kallade utanförskapet ska minska.

– I dag ligger det mellan en miljon och en och en halv miljon. Det måste ha minskat med 200 000 till 300 000 personer för att man ska kunna säga att vår politik lyckats. Vi måste kunna säga igen till väljarna att om de röstar på oss blir det lika stor förbättring under nästa mandatperiod, sa finansminister Anders Borg.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se