Sveriges säkerhetspolitik oroar Finland

I Finland går debatten het om vart Sverige är på väg med sitt militära försvar. Man oroas bland annat över att svenskarna kanske knyter sig tätare till Natolandet Norge, och att Finland hamnar vid sidan om.

Under oron ligger också viss upprördhet över hur okunniga vi svenskar tycks vara om Finlands och andra världskriget. När finsk tv häromdagen frågade människor på Stockholms gator om vad som hände i Finland under andra världskriget, svarade majoriteten att de inte hade en aning.

Närmare hälften av Sveriges befolkning har inte en susning om Finland och andra världskriget, visar mätningen som finska tv-nyheterna presenterade häromdagen. Men trots svenskarnas bristande kunskaper och förståelse har ändå frågan om en försvarsallians med svenskarna blivit hett debattstoff.

Bild av norsk-svenskt samarbete
En orsak är ett tv-program för en dryg vecka sedan. Här målades bilden av ett Sverige som militärt kryper allt närmare Norge. Bland annat berättade statssekreteraren Espen Barth Eide på norska försvarsdepartementet, om de samtal man för med svenska kollegor om fördjupat försvarssamarbete.

Espen Barth Eide sade bland annat i tv-programmet att ett totalt samgående mellan det alliansfria Sverige och Natolandet Norge nu inte är på tapeten, men, hette det, ”många saker kan utvecklas, till och med saker jag själv inte kan föreställa mig nu”.

I programmet nämndes de aktuella diskussionerna om att Norge eventuellt köper svenska Jas-gripen. Liksom tanken på svenskt deltagande i den Natoledda marinoperationen Active Endeavour i Medelhavet.

Norsk-svensk övervakning av luftrummen ventilerades också.

Finländska medier reagerade
Allt det här blev som en blåslampa på finländska medier och politiker. ”Ny norsk-svensk union i sikte”, rubricerade till exempel Huvudstadsbladet sin ledare.

Utrikesminister Erkki Tuomioja kastade fram något slags alternativ, de alliansfria Sverige och Finland kunde ju hellre slå ihop luftvärn och sjöförsvar och övervaka luftrummen över Bottenhavet. En tanke som strax förkastades av statsminister Matti Vanhanen.

Full fräs på den finländska diskussionen med andra ord. Inte ens ett sedan tidigare planerat, informellt möte mellan båda ländernas utrikes- och försvarsministrar i Helsingfors i onsdags har dämpat den.

– Jag ser inga större skillnader mellan länderna, sade Carl Bildt efter det mötet.

Men hans ord har uppenbarligen inte stillat den finländska osäkerheten om Sveriges säkerhetspolitik.

Bengt Lindroth, Helsingfors
bengt.lindroth@sr.se