Var tredje granskad mäklare fuskade

Skatteverkets kontroll av fastighetsmäklarbranschen avslöjar ett omfattande fusk.

Omkring 20 mäklarföretag i Malmö har inte redovisat och betalat skatt på provisioner från försäljningar av lägenheter och hus. Enligt Sydsvenskan är det en tredjedel av de granskade företagen.

Ett av bolagen har underlåtit att redovisa provisioner på drygt 900 000 kronor.

Granskningen gäller ett urval av Malmös fastighetsmäklare där Skatteverket kunnat misstänka fusk.

Som en följd av granskningen har Skatteverket anmält tolv mäklare till Ekobrottsmyndigheten för misstänkt skattebrott eller försvårande av skattekontroll. Tre mäklare är hittills åtalade.