Längre väntetid för att få adoptera barn

Allt färre barn adopteras i Sverige. Enligt preliminär statistik från Myndigheten för internationella adoptionsfrågor var fjolårets siffra den lägsta på tio år.

765 internationella adoptivbarn kom till Sverige i fjol. Det är en minskning med nära 200 sedan 2005, och den lägsta på tio år.

En av orsakerna är att efterfrågan på adoptivbarn ökar i andra länder, exempelvis Italien, Frankrike och USA, skriver Dagens Nyheter.

Dessutom innebär ekonomiska och sociala förbättringar i de traditionella adoptionsländerna att färre barn adopteras bort internationellt.

Enligt adoptionsorganisationerna får de som köar för ett barn räkna med längre väntetider framöver.