Fängelser satsar på att hjälpa brottsoffer

En kvinna som blivit misshandlad eller våldtagen av sin man, och som ändå vill besöka honom i fängelset ska få bättre hjälp i samband med besöken för att inte råka ut för nya kränkningar. Metoden kallas brottsoffersluss, och ska användas för alla människor som både är brottsoffer och anhörig till en intagen.

Skogomeanstalten i Göteborg är den största anstalten för sexbrottsdömda i Sverige. Här sitter för närvarande 207 intagna, de flesta dömda för våldtäkter och majoriteten har en relation med den kvinna de våldtagit.

När de kvinnorna kommer till fängelset får de hjälp av en psykolog i den så kallade brottsofferslussen. Det första är att ta reda på om kvinnan verkligen vill besöka mannen.

Som förtryck i krig
Att ha utsatts för våld i en nära relation är jämförbart med att ha utsatts för förtryck i krig, säger Hanna Harnesk som är psykolog på Skogomeanstalten.

– Att man har svårt att säga nej och värna om sina egna gränser. Den stora risken är att offer på olika sätt inte kan lösgöra sig från mannen och våldets grepp, eller kanske blir utsatt för förövarens fortsatta makt och kontroll, säger hon.

Om kvinnan ändå vill besöka mannen får de träffas tillsammans med en psykolog. Om mannen då inte kan möta kvinnan med respekt ställs besöken in tills han kommit längre i sin behandling, och kvinnan får också stöd och hjälp.

Så här har man arbetat länge på Skogomeanstalten och på Johannesbergsanstalten i Mariestad. Hanna Harnesk leder nu ett projekt med att samla in erfarenheter från det arbetet och föreslå en modell för hur brottsofferslussar ska kunna införas på alla anstalter.

”Balans mellan besöksregler”
I dag är det så att så länge besökaren inte är kriminell lägger sig inte anstalterna i besöken.

– Det handlar inte om att man inte bryr sig om brottsoffer, utan det kräver särskild kompetens. Det är lättare att stoppa det som är mycket konkret som införsel av knark och vapen. Det här tar sig mycket mer subtila och sofistikerade former, det kräver en annan typ av kompetens, säger Hanna Harnesk.

– Sedan är det här mycket en balans mellan besöksregler, där man vill uppmuntra intagna att upprätthålla kontakter och sociala nätverk, så att man har något att komma ut till. Men vi ska inte odla destruktiva relationer, man ska arbeta med sunda relationer.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se