Risk att oljeläckande fartyg sjunker

Det havererade containerfartyget i Engelska kanalen läcker olja och kustbevakningen arbetar för att minska skadorna på miljön utmed kusten. Samtidigt finns risken kvar att fartyget, med delvis farliga kemikalier ombord, ska sjunka.

Det engelskregistrerade fartyget ligger väl synligt från den engelska kusten, med över 2 000 containrar staplade sida vid sida. Fartyget bogserades efter den svåra stormen in mot land och är satt på grund för att minska risken för att det ska brytas sönder.

Fartyget lutar också betänkligt och har en slagsida på cirka 35 grader, enligt kustbevakningen. Det anses vara mycket och risken finns att det sjunker. Däremot har situationen inte blivit värre hittills under söndagen.

Men fartyget läcker olja och försök pågår att stoppa detta. Uppemot 160 containrar har också kanat ner i havet. En del kan ha sjunkit och andra spolats iväg. Åtminstone två av containrarna uppges innehålla skadligt material, såsom vätska till batterier och parfymer. I lasten på fartyget finns också farliga ämnen som industri- och jordbrukskemikalier.

Kustbevakningen varnar människor i området för att gå ner på stränderna och uppmanar dem att inte röra några containrar.

– Den som ser en container bör inte gå nära, i fall det är något farligt, och rapportera till närmaste kustbevakning eller polis, säger Paul Coley till brittiska BBC.

Några människor har inte skadats i samband med dramat. Den 26 man starka besättningen räddades under dramatiska förhållanden, i samband med stormen i torsdags. Nu tycks oron vara störst för miljön utmed kusten, som på sina håll är omtalad för sin skönhet med branta klippor som slutar i fina stränder.

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se