Urban Bäckström: Avskaffa överskottsmålet

Överskottsmålet i Sveriges finanser bör avskaffas tycker Urban Bäckström, vd i Svenskt Näringsliv och tidigare riksbankschef och moderat statssekreterare. Målet har vart en hörnsten i den svenska ekonomiska politiken under många år, men bör nu alltså tas bort tycker Bäckström.

– En statlig förmögenhetsuppbyggnad som nu sker där staten ökar sin förmögenhet på den privata sektorns bekostnad är någonting som inte stimulerar investeringar och får företag att vilja växa, bygga ut och anställa fler, säger Urban Bäckström.

Överskottsmålet infördes under den ekonomiska krisen i mitten av 90-talet och innebär att statens, kommunernas och pensionssystemets finanser ska ha ett överskott på 2 procent av BNP över en konjunkturcykel.

Det ekonomiska läget är ett annat
Urban Bäckström var då som riksbankschef en av tillskyndarna till målet. Men idag är det ett annat ekonomsikt läge, säger han.

– Då var vi i en allvarlig situation. Nu har vi konsoliderat denna och då menar jag att det inte längre är nödvändigt att arbeta med en överbeskattning av medborgarna.

Om överskottsmålet försvann skulle skatterna kunna sänkas med runt 60 miljarder kronor, vilket skulle leda till fler jobb, menar Bäckström.

Bred uppslutning
Den moderata riksdagsledamoten Ann-Mari Pålsson, docent i nationalekonomi, har också varit inne på ett liknande resonemang, men i övrigt råder bred politisk uppslutning kring överskottsmålet. Målet är en av hörnstenarna i både den borgerliga regeringens och den socialdemokratiska oppositionen ekonomiska politik.

Finansminister Anders Borg hälsar också via sin pressekreterare att det inte finns några planer på att överge överskottsmålet.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se