Utredare av barnpornografibrott mår bättre än väntat

Att arbeta med utsatta människor kan bli väldigt påfrestande psykiskt. Ett sådant arbete gör de poliser som utreder barnpornografibrott. Men när psykolog Ola Jameson nu gjort den första studien av hur granskarna själva mår, blev han själv förvånad.

– Bara volymen förvånade mig, jag hade förväntat mig att de skulle må sämre, säger Ola Jameson.

Ola Jameson har intervjuat poliser som har jobbat, eller jobbar med att utreda barnpornografibrott. De ägnar sin mesta arbetstid åt att se filmer eller bilder där barn utnyttjas.

Trots det svåra i detta, ger flera av dem uttryck för en stor arbetsglädje och känsla av att det de gör är viktigt.

– Någon av de jag intervjuade ansåg att om man kunde rädda ett barn av alla de som utsätts i världen så var det värt de där 40 timmarna man ägnande åt det den veckan, säger Ola Jameson.

Svårt hantera känslor
Omvänt så är det svårt för utredarna att hantera känslan av otillräcklighet, att barnen på grund av tidsbrist inte kan identifieras eller spåras.

– En polis berättade att man kan se foton på barn i treårsåldern och sedan se samma barn på ett nytt foto när barnet är äldre, alltså har övergreppen pågått och vi kan inte göra något för att stoppa det. Där finns det en jättefrustration, det spelar ingen roll vad vi gör, säger Ola Jameson.

Fåtal poliser arbetar med barnpornografibrott
Det är ett fåtal poliser som arbetar med barnpornografibrott. Ute på polismyndigheterna är de ofta ensamma, medan en mindre grupp finns hos Rikskriminalen.

Men i studien har poliserna sagt, att det som hjälper dem att klara av detta känslomässigt påfrestande jobb är att de kan ha en viss distans till det de ser, och att de kan samarbeta och tala med varandra, eftersom utomstående kan ha svårt att förstå, eller inte vill höra om det som tynger.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se