Lärare får rätt att ta elevers mobiler

Lärare kommer redan i höst att få rätt att omhänderta störande föremål som mobiltelefoner och mp3-spelare från eleverna. Grundregeln är att mobilen får omhändertas under dagen. Elever som mobbar andra ska kunna tvångsflyttas till andra skolor.

Åtgärderna blir möjliga genom förändringar i skollagen som regeringen under måndagen lämnar över till lagrådet.

Förändringarna ska behandlas av riksdagen under våren och tanken är att de ska träda i kraft redan den 1 juli.

Lärarförbundets ordförande Metta Fjelkner är skeptisk till att de nya lagparagraferna verkligen kommer att kunna omsättas i praktiken.