Tv-reklam oroar Läkarförbundet

Läkare gör reklam för läkemedel i flera reklamfilmer på tv. Men det strider mot Läkarförbundets etiska regler, och på förbundet är man orolig för att läkarkårens trovärdighet kan skadas. (P1 Vetenskapsradion)