Jakten på illegala utlänningar ska öka

Polisen skärper nu jakten på utlänningar som har begått brott eller som inte har rätt att vara i Sverige. När EU:s passunion Schengen i år utvidgas med nio länder, försvinner kontrollen vid gränserna för personer från de länderna.

Det krävs nu nya arbetsmetoder, enligt Kenneth Mandergrehn, polisintendent på Rikskriminalen.

– Vi är tvungna att ta till de kompensatoriska åtgärder som är möjliga när det gränslösa Europa är ett faktum. Vi har möjligheter att i stället kontrollera personer inne i landet i olika situationer, säger han.

Ökad rörlighet i Europa
Det gränslösa Europa underlättar inte bara rörligheten för vanliga medborgare utan också för kriminella, för människosmugglare och illegala invandrare, befarar polisen.

Hittills har det varit en uppgift för gräns- och utlänningspolisen att kontrollera om utländska medborgare har rätt att vistas i landet och om de begått något brott.

Nu ska istället alla poliser se det som sin uppgift att rutinmässigt kontrollera pass- eller ID-handlingar mot Schengens lista över personer som dömts för brott i något Schengenland eller blivit avvisade.

Vanliga trafikkontroller
Den kontrollen ska göras vid alla typer av ingripanden, när någon stör ordningen, i brottsutredningar, narkotikatillslag och vid vanliga trafikkontroller.

– När vi kontrollerar andra saker, exempelvis körkort eller nykterhet så kontrollerar vi även den här saken om det finns anledning till det, säger Kenneth Mandergrehn.

Så detta är ingenting som kommer att drabba alla som fastnar i trafikkontroller?

– Nej, det kommer det inte att göra.

Det ska alltså finnas en anledning till misstanke för att göra en kontroll mot Schengens brottsregister.

Inga nya resurser
Alla poliser ska nu under våren utbildas i att göra dessa kontroller till rutin. Men i övrigt satsas inga nya resurser.

– Nej, det har inte talats om extra resurser utan det är bara det att man ska uppmärksamma detta område och att man har möjlighet att göra de här kontrollerna när man ändå gör andra saker.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se