Storaffär inom tidningsbranschen

Stampen AB som driver flera tidningsföretag, tryckerier och distributionsföretag köper in sig i Västmanlands läns tidnings VLT:s moderbolag, genom att köpa Länsförsäkringar Bergslagens aktier.

Därmed blir VLT ett dotterbolag inom den växande Stampen-gruppen, där bland annat Göteborgs-Posten ingår.

Stampen AB är moderbolag i en företagsgrupp som driver flera tidningsföretag, tryckerier och distributionsföretag. Stampen har också ägarintressen i andra medieorienterade verksamheter som radiostationer, webbplatser och nyhetsbyråer.

Stampen-gruppen med delägda bolag omsätter fem miljarder kronor och sysselsätter 7 000 personer. Göteborgs-Posten och V-TAB, en av Nordens största tryckerikoncerner, ingår i Stampen-gruppen.