Nordirlands polis samarbetade med protestantiska lojalister

Under det mest våldsamma åren 1991-2003 i Nordirland samarbetade polisen med lojalister, alltså framförallt protestanter som kämpade för ett fortsatt brittiskt styre. Det hävdas i en rapport på måndagen. Samarbetet påstås ha lett till en del av de mord som skedde under den här perioden.

Det är polisens speciella ombudsman i Nordirland som efter tre års utredning på måndagen publicerar en rapport som sannolikt kommer att väcka mycket känslor.

Rapporten slår fast att det fanns ett samarbete mellan poliskåren och lojalister under åren som brukas beskrivas The Troubles, alltså den period då konflikten var som värst mellan protestanter och katoliker.

Tusentals dödade
Enkelt uttryckt stred protestanterna för att få fortsätta tillhöra Storbritannien och katolikerna för att få höra till Irland. Över 3 000 människor dödades under de här åren.

Polisen var dominerad av protestanter och uppgifterna gör alltså gällande att det fanns starka kopplingar mellan polisen och protestantiska lojalister och olika informatörer och att detta låg bakom ett antal mord.

Polisen påstås bland annat ha skyddat brottslingar och försäkrat dem att de inte skulle gripas.

Nya utredningar
Rapporten föreslår att vissa mord ska utredas på nytt, till exempel vad som skedde med Raymond McCords son, som mördades 1997.

– Jag ville se dom som mördade min son i förhörsbåset och sedan dömda till livstid, säger Raymond McCord till brittiska BBC.

Frågan om polisen i Nordirland är extra aktuell just denna vecka, för på söndag ska det katolska partiet Sinn Fein hålla en särskild konferens om polisen.

Måste acceptera polisen
Sinn Fein måste nämligen acceptera den nuvarande poliskåren i Nordirland, annars blir det inget samarbete med övriga partier där.

I så fall heller inget val som är tänkt att hållas i mars.

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se